SVAPIPE genomför kontroll och inventering av dagvatten- och avloppsanslutningar till kommunens ledningar i Rydboholm under vecka 37-40.

Våra fastigheter kommer att beröras och beträdas flertalet gånger av personal från Svapipe. För att på snabbaste sätt undersöka ledningarna används rök. Röken tillförs i ledningsnätet utanför husen och letar sig sedan upp genom stuprör och brunnar. Röken är helt ofarlig.

 

/Viskaforshem AB